In 2008, na het verschijnen van mijn eerste editie De gedrukte Reynaerttraditie (Hilversum 2007), vroeg Rik van Daele van het Vlaamse Reynaertgenootschap of ik redactielid wilde worden van Tiecelijn, aanvankelijk een driemaandelijks periodiek, maar vanaf 2008 een Jaarboek (www.reynaertgenootschap.be). Na enige bedenktijd besloot ik de sprong in het diepe te wagen, hetgeen resulteerde in een groot aantal bijdragen: artikelen, recensies, verslagen en interviews. In deze rubriek publiceer ik al mijn publicaties. Het overgrote deel is terug te vinden in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL).


1999

'Of hi den credo niet en wel las', in Tiecelijn, 12 (1999): http://www.dbnl.org/tekst/_tie002199901_01/_tie002199901_01_0037.php

2001

'Hellinga II? Een synoptische uitgave van de Nederlandse Reynaertedities van 1500 tot 1700', in: Tiecelijn, jaargang 14 (2001) nr. 1. http://www.dbnl.org/tekst/_tie002200101_01/_tie002200101_01_0005.php

2002

'Isegrim in de kathedraal van Freiburg im Breisgau, Duitsland', in: Tiecelijn, jaargang 15 (2002) nr. 4. http://www.dbnl.org/tekst/_tie002200201_01/_tie002200201_01_0038.php

2005

Verslag: 'Zestiende colloquium van de Société Internationale Renardienne - International Reynard Society (Münster, 1-5 augustus 2005)', in: Tiecelijn, jaargang 18 (2005) nr. 3. http://www.dbnl.org/tekst/_tie002200501_01/_tie002200501_01_0089.php

2006 

‘Het Cuwaertmotief. Sodomie in de Reynaert?’, in Tiecelijn, 19 (2006): http://www.dbnl.org/tekst/_tie002200601_01/_tie002200601_01_0097.php

'Afwijkingen in bestaande diplomatische edities, bijlagen in: De gedrukte Nederlandse Reynaerttraditie. Een diplomatische en synoptische uitgave naar de bronnen vanaf 1479 tot 1700', in: Tiecelijn, jaargang 19 (2006), nr. 2. http://www.dbnl.org/tekst/_tie002200601_01/_tie002200601_01_0012.php

Brief: 'Leiden, 6 februari 2004 Hans Rijns aan Bayerische Staatsbibliothek, Betreft: reproductierechtvergoeding Reynaert de vos, Plantijn 1566', in Tiecelijn, jaargang 19 (2006), nr. 3 'Brievennummer'. http://www.dbnl.org/tekst/_tie002200601_01/_tie002200601_01_0090.php

Bio- en bibliografisch lexicon van de neerlandistiek(2004-...) –Wim van Anrooij, Ingrid Biesheuvel, Karina van Dalen-Oskam, Jan Noordegraaf,             Dis, Leendert Meeuwis van, * 21 mei 1904 te Zaamslag (Zeeuws Vlaanderen); † 13 juni 1973 te Naarden, neerlandicus en onderwijskundige. Is van grote betekenis geweest voor het onderwijs in de Nederlandse taal en heeft ook bijdragen geleverd aan de historische Nederlandse letterkunde. (2006) http://www.dbnl.org/tekst/anro001bioe01_01/dis_002.php

Bio- en bibliografisch lexicon van de neerlandistiek(2004-...) –Wim van Anrooij, Ingrid Biesheuvel, Karina van Dalen-Oskam, Jan Noordegraaf,      Buitenrust Hettema, Foeke * 6 juni 1862 Harlingen; † 5 oktober 1922 Zwolle, neerlandicus, taalkundige. Naamsvarianten: Hettema, F., Buitenrust, B. en Dr. B. (pseudoniem). Buitenrust Hettema heeft zich ingezet voor de vernieuwing van het onderwijs, de vereenvoudiging van de Nederlandse spelling, de emancipatie van de Friese taal en het populariseren van de Nederlandse historische letterkunde. (2006) http://www.dbnl.org/tekst/anro001bioe01_01/buit003.php

2007

Editie: De gedrukte Reynaerttraditie. Een diplomatische en synoptische uitgave naar de bronnen van 1479 tot 1700, Hilversum, Verloren, 2007 (zie pagina 2 in deze website).

'De Reynaerdisten Foeke Buitenrust Hettema en Leendert Meeuwis van Dis in de DBNL', in: Tiecelijn, jaargang 20 (2007) nr. ¾. http://www.dbnl.org/tekst/_tie002200701_01/_tie002200701_01_0098.php

'Adieu Tiecelijn', in Tiecelijn, jaargang 20 (2007) nr. ¾. (over het afscheid nemen van de driemaandelijkse uitgave en het begroeten van het eerste jaarboek dat in 2008 uit zou komen). http://www.dbnl.org/tekst/_tie002200701_01/_tie002200701_01_0075.php

2008

Verslag: 'Zeventiende colloquium van de International Reynard Society in Ventimiglia (2007)', in Tiecelijn. Jaarboek 1 (jaargang 21) (2008). http://www.dbnl.org/tekst/_tie002200801_01/_tie002200801_01_0021.php

2009

'Reynaert es een trekere', in: Tiecelijn. Jaarboek 2 (jaargang 22)(2009). http://www.dbnl.org/tekst/_tie002200901_01/_tie002200901_01_0006.php

Recensie: 'De zoveelste vertaling van de Reynaert of de nieuwste aanwinst? De vertaling van Ard Posthuma', in: Tiecelijn. Jaarboek 2 (jaargang 22)(2009). http://www.dbnl.org/tekst/_tie002200901_01/_tie002200901_01_0029.php

Recensie: 'Luister, ik ga je een verhaal vertellen', in: Madoc. Tijdschrift over de Middeleeuwen, jaargang 23 (2009), pp. 46-49. Over Middeleeuwse verhalen uit de lage landen. Met een voorwoord van Herman Pleij, Ingrid Biesheuvel, Amsterdam 2008. (nog) niet digitaal te raadplegen.

Verslag: Achttiende colloquium van de International Reynard Society in Utrecht (2009), in Tiecelijn. Jaarboek 2 (jaargang 21) (2009). http://www.dbnl.org/tekst/_tie002200901_01/_tie002200901_01_0036.php

2010

'Apen in de incunabelen van Gheraert Leeu', in: Tiecelijn. Jaarboek 3 (jaargang 23)(2010). http://www.dbnl.org/tekst/_tie002201001_01/_tie002201001_01_0003.php

'Apen in Die hystorie van Reynaert die vos', in: Tiecelijn. Jaarboek 3 (jaargang 23)(2010). http://www.dbnl.org/tekst/_tie002201001_01/_tie002201001_01_0004.php

Recensie: 'Van den vos Reynaerde vertaald voor ‘non Dutch readers’. Een letterlijke vertaling in het Engels van de Comburgse tekst', in: Tiecelijn. Jaarboek 3 (jaargang 23)(2010) http://www.dbnl.org/tekst/_tie002201001_01/_tie002201001_01_0024.php

Recensie: 'De ‘snaaksche grollen’ van Reintje de vos. Opvattingen over het bewerken van kinder-klassieken 1850-1950', in Tiecelijn. Jaarboek 3 (jaargang 23)(2010). http://www.dbnl.org/tekst/_tie002201001_01/_tie002201001_01_0026.php

Interview: 'Tiecelijn opgenomen in de DBNL. Een interview met René van Stipriaan', in: Tiecelijn. Jaarboek 3 (jaargang 23)(2010) http://www.dbnl.org/tekst/_tie002201001_01/_tie002201001_01_0029.php

2011

'Leiden - Reynaertstad?', in: Tiecelijn. Jaarboek 4 (jaargang 24)(2011).   http://www.dbnl.org/tekst/_tie002201101_01/_tie002201101_01_0003.php

'De fabelverzameling van Gheraert Leeu (1485). Dye hystorien ende fabulen van Esopus', in: Tiecelijn. Jaarboek 4 (jaargang 24)(2011). http://www.dbnl.org/tekst/_tie002201101_01/_tie002201101_01_0011.php

Recensie: 'Reynaert in de nieuwe reeks De geschiedenis van Nederland', in: Tiecelijn. Jaarboek 4 (jaargang 24)(2011). (Over Wim Blokmans, Metropolen aan zee. De geschiedenis van Nederland. 1100-1560.)   http://www.dbnl.org/tekst/_tie002201101_01/_tie002201101_01_0018.php

Recensie: 'De Reynaert als Bulkboek', in: Tiecelijn. Jaarboek 4 (jaargang 24)(2011) http://www.dbnl.org/tekst/_tie002201101_01/_tie002201101_01_0020.php

2012

'Canis dats in dietsch .1. hont', in Tiecelijn. Jaarboek 5 (2012).   http://www.dbnl.org/tekst/_tie002201201_01/_tie002201201_01_0003.php#3

'Honden in Van den vos Reynaerde en Reynaerts historie' , in Tiecelijn. Jaarboek 5 (2012). http://www.dbnl.org/tekst/_tie002201201_01/_tie002201201_01_0004.php#4

'Honden in de incunabelen van Gheraert Leeu', in Tiecelijn.Jaarboek 5 (2012). http://www.dbnl.org/tekst/_tie002201201_01/_tie002201201_01_0004.php#4

Verslag: 'Het XIXe congrès de la société internationale renardienne in Aix-en-Provence van 21 tot en met 24 september 2011', in Tiecelijn. Jaarboek 5 (2012).   http://www.dbnl.org/tekst/_tie002201201_01/_tie002201201_01_0023.php#23

2013

'De vos in de fabels van La Fontaine', in: Tiecelijn. Jaarboek 6 (jaargang 26)(2013), pp. 72-101.  http://www.reynaertgenootschap.be/files/Tiecelijn%202013LR.pdf

Verslag: 'Twintigste colloquium van de International Reynard Society, Alicante, 23-26 juli 2013', in: Tiecelijn. Jaarboek 6 (jaargang 26)(2013), pp. 296-302.  http://www.reynaertgenootschap.be/files/Tiecelijn%202013LR.pdf

Digitale editie: Dye hystorien ende fabulen van Esopus, diplomatische transcriptie in DBNL (2013). http://www.dbnl.org/tekst/leeu002hyst02_01/leeu002hyst02_01_0016.php

Verslag: 'Vloekend door de eeuwen heen, alumnimiddag 2013', in: Nednr. tijdschrift alumnivereniging van Utrechtse neerlandici, 18-2 (winter 2013), pp. 3-4 (niet digitaal te raadplegen).

2014

'De wolf en de vos in de Dialogus creaturarum, dat is twispraec der creaturen (Leeu 1481), in: Tiecelijn. Jaarboek 7 (jaargang 27) (2014), pp. 217-29. http://www.reynaertgenootschap.be/files/Tiecelijn%2027%20digitale%20tekst_127-254.pdf

2015

Digitale editie: Dialogus creaturarum dat is Twispraec der creaturen. Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL), 2015 (zie pagina 3 in deze website).

'Reynaerts historie, strikt voor volwassenen. De verminking van een fel realistisch epos', in: Tiecelijn. Jaarboek 8 (jaargang 28)(2015), pp. 99-118. http://www.reynaertgenootschap.be/files/Tiecelijn28LR.pdf

Recensie: De woordenaar, Christoffel Plantijn, 's werelds grootste drukker en uitgever, in: Tiecelijn. Jaarboek 8 (jaargang 28)(2015), pp. 264-273. http://www.reynaertgenootschap.be/files/Tiecelijn28LR.pdf

Verslag: 'Het XXIste congres van de Société internationale renardienne in Zürich van 15 tot en met 19 juli 2015', in Tiecelijn. Jaarboek 8 (jaargang 28)(2015), pp. 310-316. http://www.reynaertgenootschap.be/files/Tiecelijn28LR.pdf

2016

Editie: Het leven en de fabels van Esopus, Hilversum, Verloren 2016 (zie pagina 4 in deze website).

Recensie: De ezel in de archeologie, de geschiedenis, de cultuur, de kunst en de literatuur, in: Tiecelijn. Jaarboek 9 (jaargang 29) (2016), pp. 422-431. file:///C:/Users/Eigenaar/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/44O5CNC0/jaarboek_2016%20Tiecelijn%2029%204.5%20Rijns%20ezel.pdf

Portret: 'Anekdotisch, maar niet analytichs', brief aan Paul Wackers n.a.v. zijn emeritaat, in: Tiecelijn. Jaarboek 9 (jaargang 29) (2016), pp. 453-456. file:///C:/Users/Eigenaar/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/OQMLEY65/jaarboek_2016%20Tiecelijn%2029%205.3%20Anekdotisch.pdf 

Bijdrage: 'Luipaard', korte beschouwing over de luipaard in de bestiaria, in: Madoc, tijdschrift over de Middeleeuwen (themanummer over dieren), jaargang 30, no. 4, 2016, pp. 228-229.

2017

Artikel: 'De fabel van De arend ende schildpad  in de Novus Avianus van Alexander Neckham.' in: Tiecelijn. Jaarboek 10 (jaargang 30) (2017), pp. 108-113. file:///C:/Users/Eigenaar/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/OQMLEY65/DE%20FABEL%20VAN%20DE%20AREND.pdf 

Artikel: 'Fabels in dierenepen. Hergebruik van bestaande verhalen.' in: Tiecelijn. Jaarboek 10 (jaargang 30) (2017), pp. 114-136. file:///C:/Users/Eigenaar/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/Y9QPYKKN/FABELS%20IN%20DIERENEPEN.pdf

Portret: 'Marcel Ryssen, de pater familias van het Reynaertgenootschap', een interview n.a.v. zijn aftreden als voorzitter van het Reynaertgenootschap en het aanvaarden van het erevoorzitterschap, in: Tiecelijn 10 (jaargang 30) (2017), pp. 360-371.  file:///C:/Users/Eigenaar/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/G64CCQSS/Marcel%20Ryssen.pdf 

2018

Recensie: 'Fabels van La Fontaine een en al jatwerk', in Tiecelijn. Jaarboek 11 (jaargang 31)(2018), pp. 271-276. file:///C:/Users/Eigenaar/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/7C0SG9U1/Fabels%20van%20La%20Fontaine.pdf

Recensie: De kinderen van de nacht. Over wolven en mensen, in: Tiecelijn. Jaarboek 11 (jaargang 31)(2018), pp. 282-286. file:///C:/Users/Eigenaar/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/NEOULI2Z/De%20kinderen%20van%20de%20nacht.pdf